Projekční činnost:
  • vlastní návrhy a studie řešení staveb
  • projektová dokumentace k územnímu řízení
  • projektová dokumentace k ohlášení či stavebnímu řízení
  • prováděcí dokumentace
  • projektová dokumentace energetických opatření
  • projektová dokumetace zdravotechnických instalací
  • projektová dokumetace plynoinstalací
  • projektová dokumetace elektroinstalací
  • projektová dokumetace dopravních staveb (nekolejových)
  • projektová dokumetace ZTV (základního technického vybavení) území
Inženýrská činnost:
Zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí k územnímu a stavebnímu řízením a k ohlášení staveb.

Autorské dozory:
Na námi vypracovaných projektech v rámci realizace a v případě požadavku provádíme autorský dozor.

Rozpočtové práce:
Propočty nákladů a položkové rozpočty dle aktuálních ceníků.

Průkazy energetické náročnosti budovy
Dle platné legislativy provedeme průkaz energetické náročnosti budov, včetně zajištění autorizace.

Spolupráce:
V rámci zajištění kompletní projektové dokumentace spolupracujeme s  dalšími projekčními kancelářemi v oboru architektura, technické zařízení budov – větrání, vzduchotechnika, hlukové studie apod.