STAVTES, stavebně technická společnost s ručením omezeným, vznikla v roce 1990 jako uskupení stavebních projektantů a projektantů profesních specializací. Projekční kancelář má sídlo v Prostějově a soustředí se na projektovou a inženýrskou činnost v místním regionu a v jeho blízkém okolí. Vyjímkou však nejsou ani projekty v jiných místech ČR.

Předmětem činnosti naší kanceláře je projekční a inženýrské služby v oblasti pozemního stavitelství a dopravních staveb. Náplň naší práce představují projekty novostaveb, rekonstrukcí, změn užívání staveb, projekty energetických úspor objektů, inženýrských a dopravních staveb, přípojek inž. sítí, vnitřních instalací technického zařízení budov, včetně rozpočtových prací.

Projektové práce provádíme v rozsahu od úvodních studií, projektů k územnímu a stavebnímu řízení až po vypracování projektů pro provedení stavby. Samozřejmostí je i možnost provádění inženýrské činnosti v rámci zpracovávané projektové dokumentace tj. obstarání všech potřebných dokladů pro územní a stavební řízení a autorský dozor v průběhu realizace stavby.

Pro případy škody způsobené chybou projektu jsme pojištěni až do výše 1.000.000 Kč.

Pracovníci naší projekční kanceláře vlastní osvědčení o autorizaci v oboru:
  • pozemní stavby
  • technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika,
  • technika prostředí staveb, specializace zdravotní technika
  • technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení
  • dopravní stavby, specializace nekolejová doprava


Plánujete realizaci opravy, rekonstrukce či novostavby? Kontaktujte nás. Jsme připraveni s vámi probrat vaše požadavky a možnosti, podle našich referencí vás přesvědčit o našich zkušenostech a společně s vámi realizovat důležitou etapu vašeho stavebního záměru – projektovou dokumentaci ve všech jejich stupních.